STAY UP TO DATE

COVID-19 on the agenda as Matilda Ernkrans visits SciLifeLab

Today on April 8, the Minister for Higher Education and Research in Sweden, Matilda Ernkrans, visited SciLifeLab and Karolinska Institutet for briefings on the ongoing initiatives to combat COVID-19, that could be so promptly set up due to the generous donation from Knut and Alice Wallenberg Foundation.

SciLifeLab’s specialized instrumentation, expertise and national network enabled a rapid shift to coronavirus-focused operations. The efforts now coordinated at SciLifeLab entails extended testing for ongoing SARS-CoV-2 infection and technology development to enable testing to identify individuals that have recovered from COVID-19 – prioritising health care personnel. It also involves research on e.g. disease progression and treatment strategies, as well as biobank initiatives.

“At this point, very few visits can be carried out, but this one felt urgent”, says Matilda Ernkrans. “Witnessing politics, academia and industry come together during this crisis is remarkable. I’m truly grateful for your commitment and engagement.”

Hosts and participants of the visits included SciLifeLab management representatives, Chair of the SciLifeLab Board Carl-Henrik Heldin, Peter Wallenberg Jr, Vice Chancellors of SciLifeLab’s host universities och researchers at SciLifeLab och Karolinska Institutet.


Idag den 8 april besökte Sveriges minister för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans SciLifeLab och Karolinska institutet för att höra om de initiativ som efter ett generöst anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse startats upp på rekordtid för att bidra i kampen mot Covid-19. Satsningen innefattar omfattande testning av vilka som har viruset med prioritering för personal inom sjukvård och äldreboenden, teknikutveckling och testning av vilka som haft viruset med prioritering på vårdpersonal som då kan återvända till arbetet, samt större förståelse för sjukdomsförloppet och möjliga behandlingsalternativ.

”I nuläget är det väldigt få besök man kan göra, men detta kändes angeläget”, berättar Matilda Ernkrans. “Att se politik, akademi och näringsliv komma ihop på detta sätt mitt i krisen vi befinner oss i är oerhört imponerande att se. Väldigt varmt tack för det engagemang ni lägger ner.”

Deltog vid besöket gjorde representanter från SciLifeLab:s ledning, SciLifeLab:s styrelseordförande Carl-Henrik Heldin, Peter Wallenberg Jr, rektorer från SciLifeLab:s värduniversitet och forskare vid SciLifeLab och Karolinska Institutet.

    


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-04-08

Content Responsible: admin(website@scilifelab.se)