STAY UP TO DATE

Nu lanseras det KAW-finansierade SciLifeLab-programmet om COVID-19-vaccinationseffekter

I december 2020 tillkännagav SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) en utlysning för ett nationellt forskningsprogram för att studera effekterna av Covid-19-vaccin. 24 förslag skickades in och nu lanseras programmet med tio projekt godkända för finansiering.

– Vi är mycket glada över att vi tillsammans med KAW kan lansera ett nationellt program för Covid-19-vaccinforskning. Programmet för samman framstående forskare till ett samordnat tvärvetenskapligt nationellt forskningsprogram, säger Olli Kallioniemi, direktör vid SciLifeLab.

– Både för den situation vi befinner oss i dag men även för eventuella framtida epidemier är det viktigt att vi utforskar så många sidor som möjligt av detta virus samt att de möjligheter vi har att bekämpa det utforskas. Därför har Stiftelsen totalt anslagit 235 miljoner kronor till Covid-19-relaterade insatser, varav 53 miljoner kronor går till vaccinationsforskning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

De vaccin som för närvarande används i Sverige har redan genomgått noggranna kliniska tester och kvalitetsanalyser, men det är fortfarande viktigt att undersöka deras inverkan på befolkningen genom att följa deras molekylära och immunologiska effekter, deras effekt i undergrupper av patienter och att utforska möjliga oönskade sidoeffekter.

– Det är verkligen viktigt att förstå de immunologiska och molekylära effekterna av de olika Covid-19-vaccinerna i detalj och i olika åldersgrupper. Det är värt att notera att vi presenterar resultaten av utlysningen redan idag, bara en månad efter att utlysningen stängdes. Jag vill tacka personalen på Operations Office, expertgranskarna och SciLifeLabs styrelse för en mycket snabb hantering, så att denna viktiga forskning kan komma igång så snabbt som möjligt, säger Olli Kallioniemi.

Det nya programmet kommer att fokusera på team science och effektiv datadelning, så att resultaten kan gynna samhället och eventuellt det nationella vaccinationsprogrammet. All data (resultat, metoder, provtillgänglighet etc.) kommer att delas via den nationella COVID-19-dataportalen som samordnas av SciLifeLab, med hjälp av FAIR-riktlinjer (vilket innebär att data ska vara tillgängliga, tillgängliga, interoperabla och återanvändbara).

Lista över godkända projekt

Register-based large-scale national population study to monitor Covid-19 vaccination effectiveness and safety (RECOVAC), Fredrik Nyberg (Göteborgs Universitet).

The immunology of adverse events to SARS-CoV-2 vaccines, Petter Brodin (Karolinska Institutet).

The Stockholm 65PLUS cohort- A prospective longitudinal study of immune responses induced after Covid-19 vaccination, Anna-Lena Spetz (Stockholms Universitet).

Impact of immune suppressants on Sars-CoV2 vaccination responses. Fredrik Piehl (Karolinska Institutet).

SARS-CoV-2 infections in relation to vaccination among healthcare workers of the Stockholm Region, Joakim Dillner (Karolinska Institutet).

Immune responses to COVID-19 vaccination in unexposed, previously infected and immunosuppressed individuals, Anna Lundgren (Göteborgs Universitet).

CoVASC- Covid Vaccination Antibody structural correlates, Johan Malmström (Lunds Universitet).

Covid-19 vaccination in immunocompromised individuals: An interdisciplinary framework to gain mechanistic insight into durable immunity to SARS-CoV-2 infection, Soo Aleman (Karolinska Institutet).

Efficacy and immunogenicity of a SARS-CoV-2 vaccine in highly immunocompromised recipients of CAR T cell therapy and allogeneic stem cell transplantation, Karin Loré (Karolinska Institutet).

High Resolution Analysis of Vaccine-Induced Responses in SARS-CoV-2 Experienced Individuals, Mattias Forsell (Umeå Universitet).

Kontakt

Olli Kallioniemi, MD, PhD
Direktör, SciLifeLab
director@scilifelab.se
Mobil: +46 72-2518649 (PA)
Telefon: +46 8 524 823 27 (PA)
susanne.wikblad@scilifelab.se (PA)

Om SciLifeLab

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerar forskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLabs främsta mål är att möjliggöra banbrytande, mångvetenskaplig forskning och främja att forskningen tillämpas till nytta för samhället.

SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Cirka 200 forskargrupper, 1 500 forskare och 40 nationella infrastruktursfaciliteter är kopplade till SciLifeLab. De två huvudnoderna är placerade i Stockholm och Uppsala, men SciLifeLab har nationella faciliteter vid alla större svenska lärosäten.

Om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit totalt drygt 29 miljarder kronor varav 2 miljarder kronor 2020 har beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.


STAY UP TO DATE

Last updated: 2021-02-15

Content Responsible: Johan Inganni(johan.inganni@scilifelab.se)