Longzhi Tan, Grand Prize winner

STAY UP TO DATE

Pressmeddelande: Forskning avslöjar den tredimensionella genstrukturen hos enskilda celler

I en tid då många riktar sina blickar mot årets nobelprisutdelning och hyllandet av seniora och välkända forskare väljer SciLifeLab att, tillsammans med den internationellt välkända tidskriften Science, globalt uppmärksamma framstående unga life science-forskare i början av deras karriärer.

Under den andra veckan i december är det dags för utmärkelsen Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists att delas ut, där fyra unga forskare premieras för enastående forskning inom life science. I år delas priset ut för sjunde gången.

Longzhi Tan, som disputerade vid Harvard University och numera är postdoc vid Stanford University, blir årets förstapristagare för sin forskning kring Dip-C, en ny metod som kan avslöja den tredimensionella kromosomstrukturen hos enskilda celler. Longzhi Tan vinner inom kategorin Genomics, Proteomics and Systems Biology och blir också årets Grand Prize Winner, som belönas med 30 000 USD och publiceras i tidskriften Science.

Barbara Klump, postdoc vid Max Planck Institute for Animal Behavior, Radolfzell, Tyskland, vinner i kategorin Ecology and Environment för sin forskning kring djurkognition och hur arters ekologi och sociala struktur formar deras naturliga beteende. Något som kan ge ny förståelse för hur användandet av verktyg utvecklades hos människan. Hon disputerade på University of St. Andrews.

Humsa Venkatesh, som disputerade och numera är postdoctoral fellow vid Stanford University, vinner inom kategorin Molecular Medicine för sina upptäckter om sambandet mellan den bioelektriska aktiviteten hos neuroner och tumörtillväxt i hjärnan. Humsa identifierade även ett sätt att bromsa tumörtillväxten in vivo. Hennes forskning kan i framtiden leda till nya behandlingsmetoder för olika hjärntumörer.

Zibo Chen, postdoc vid California Institute of Technology, vinner i kategorin Cell and Molecular Biology för sitt arbete med att skapa designade proteiner med hjälp av vätebindningar – samma typ av bindningar som binder ihop basparen hos DNA. Dessa syntetiserade proteiner skulle i framtiden kunna användas för att skapa syntetiska signalvägar eller programmeringsbar självmontering av proteiner. Han disputerade vid University of Washington.

Under december bjuds samtliga vinnare in till Sverige där de får motta sitt pris och delta i ett flertal vetenskapliga evenemang. De presenterar sin forskning under det vetenskapliga symposiet Science & SciLifeLab Prize Symposium: Roads to Research Excellence, där Lou Woodley (Center for Scientific Collaboration and Community Engagement) även ger en keynote-presentation kring community-byggande inom forskning. Under sitt besök får prisvinnarna också träffa ledande forskare inom sina respektive fält, diskutera forskning med gymnasieelever och delta i prisceremonin i Grand Hôtels spegelsal, den ursprungliga platsen för Nobelbanketten.

– Det är en stor ära för SciLifeLab att, tillsammans med Science samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, få vara en av värdarna för detta pris som tilldelas unga forskare. De fyra forskarna som valts ut som prisvinnare har gjort anmärkningsvärda och banbrytande upptäckter inom sina områden. De har också visat stor förmåga att kondensera sitt arbete och sina tankar i en kort essä. Deras essäer stod segrande efter en noggrann granskning genomförd av Sciences redaktörer. Vi vill gratulera vinnarna och ser fram emot att hälsa dem välkomna till Sverige i december för att hålla sina föreläsningar, delta i prisceremonin och  engagera sig i vetenskapliga diskussioner med SciLifeLabs community, säger Olli Kallioniemi, direktör på SciLifeLab, i ett pressmeddelande från AAAS/Science magazine.


Mer information:

 


Om priset

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists är en internationell utmärkelse som år 2013 skapades gemensamt av SciLifeLab och Science magazine med målet att främja och uppmärksamma unga forskartalanger inom livsvetenskaperna. Nyligen disputerade forskare inbjuds skicka in uppsatser baserade på sina doktorsavhandlingar. De bedöms sedan av en jury från Science med avseende på både vetenskaplig kvalitet och förmågan att förmedla forskningen till en bredare publik. En vinnare från var och en av följande kategorier väljs; Cell and Molecular Biology, Ecology and Enviroment, Genomics, Proteomics and Systems Biology, och Molecular Medicine. En förstapristagare utses från de fyra kategorivinnarna, belönas med 30,000 USD och får sin uppsats publicerad i Science magazine. Kategorivinnarna får 10,000 USD vardera och sina essäer publicerade av Science online. Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists möjliggörs genom stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


STAY UP TO DATE

Last updated: 2019-11-22

Content Responsible: Scilifelab Administration()