STAY UP TO DATE

Pressmeddelande: Upptäckt koppling mellan tarmfloran och fetma belönas när pris för unga forskare delas ut i Stockholm

Fyra unga forskare välkomnas inom kort till Sverige för att ta emot den internationella utmärkelsen Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists, som delas ut för sjätte gången. Förstapristagaren Christoph Thaiss från University of Pennsylvania i USA belönas för att ha funnit att molekyler som produceras av tarmbakterier kan förändras under tre förhållanden som kunnat kopplas till fetma: störningar i den biologiska klockan, upprepad viktnedgång och ökad infektionskänslighet.

Få gånger är vetenskap så mycket i fokus som under några intensiva decemberdagar varje år. De flesta förknippar sannolikt festligheterna med hyllandet av namnkunniga och erfarna forskare, men SciLifeLab, Sveriges nationella center för molekylära livsvetenskaper, väljer istället att tillsammans med tidskriften Science att uppmärksamma excellenta unga forskningstalanger.

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists är ett internationellt pris instiftat för att premiera framstående och lovande unga forskare inom fyra olika kategorier av life science, livsvetenskap. Förstapristagaren får en essä publicerad i Science och belönas med en prissumma motsvarande drygt 250 000 kronor.

 

Årets pristagare av Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists är:

GRAND PRIZE WINNER: TRANSLATIONAL MEDICINE
Christoph A. Thaiss, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, USA
Microbiome dynamics in obesity

CATEGORY WINNER: ECOLOGY AND ENVIRONMENT
Matthew Savoca, Hopkins Marine Station of Stanford University, USA
The ecology of an olfactory trap

CATEGORY WINNER: CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
Ruixue Wan, Tsinghua University, Beijing, China
A key component of gene expression, revealed

CATEGORY WINNER: GENOMICS AND PROTEOMICS
Tim Wang, Janelia Research Campus, Washington DC, USA
Paring down to the essentials

 

Den 12 december presenterar vinnarna sina upptäckter vid ett öppet symposium i Aula Medica på Karolinska Institutet och följande kväll får de gå i giganters fotspår när de uppvaktas under en bankett som i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm – den ursprungliga platsen för Nobelfirandet. Under sitt besök i Sverige reser årets pristagare till exempel även till Uppsala för att träffa gymnasieelever och samtala om fördelarna och utmaningarna med att välja forskningen som karriär.

Olli Kallioniemi, Direktör på SciLifeLab, säger i ett pressmeddelande från AAAS/Science magazine:

”Jag är mycket imponerad av den höga kvaliteten hos alla fyra vinnande essäer, såväl som av den banbrytande forskning som dessa unga forskare åstadkommit. Vi ser verkligen fram emot att möta dem i Stockholm och Uppsala i december vid de olika eventen. Vi har haft nöjet att samarbeta med Science kring den här utmärkelsen i sex år och baserat på de enastående bedrifter som föregående vinnare senare åstadkommit är jag säker på att även årets pristagare sannolikt tar plats som framtida ledare inom sina respektive forskningsområden. ”

 


Läs om alla fyra forskares arbeteten på Science magazines webbplats.

Information om det öppna vetenskapliga symposiet finns på: http://scienceprize.scilifelab.se

 

För att reservera en intervju med en eller flera vinnare, kontakta:

Susanna AppelKommunikationskoordinator på SciLifeLab
susanna.appel@localhost
076-051 60 63

 


Om priset
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists är en internationell utmärkelse som år 2013 skapades gemensamt av SciLifeLab och Science magazine med målet att främja och uppmärksamma unga forskartalanger inom livsvetenskaperna. Nyligen disputerade forskare inbjuds skicka in uppsatser baserade på sina doktorsavhandlingar. De bedöms sedan av en jury från Science med avseende på både vetenskaplig kvalitet och förmågan att förmedla sin forskning till en bredare publik. En vinnare från var och en av följande kategorier väljs; Cell and Molecular Biology, Ecology and Enviroment, Genomics and Proteomics, and Translational Medicine. En förstapristagare, Grand Prize winner, utses från de fyra kategorivinnarna och belönas med 30,000 USD och får sin uppsats publicerad i Science magazine. Kategorivinnarna får 10,000 USD vardera och sina essäer publicerade av Science online. Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists möjliggörs genom stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 


STAY UP TO DATE

Last updated: 2018-11-22

Content Responsible: Scilifelab Administration()