STAY UP TO DATE

SciLifeLab bidrar till uppskalning av diagnostisering och analys av COVID-19

(English version available below)

 

Igår, den 22 mars 2020, meddelande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att de omgående anslår 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning avseende coronavirussjukdomen COVID-19.

”SciLifeLab:s forskare vill och är redo att bidra i arbetet med den pågående COVID-19-pandemin på flera olika vis, både på kort sikt och längre fram. Inledningsvis kommer vi bidra till att höja kapaciteten att testa för viruset. Vi vill hjälpa sjukvården och hälsomyndigheterna, men deras egen kapacitet att öka provtagningen blir avgörande”, säger Olli Kallioniemi, Professor vid Karolinska Institutet och Director vid SciLifeLab. ”Den viktigaste gruppen att testa initialt blir sjukvårdspersonal”.

SciLifeLab har nu inlett arbetet med att koordinera åtagandet tillsammans med övriga parter inom sjukvård och akademisk forskning. Som nationell resurs kommer SciLifeLab samverka med alla regioner runtom i landet och tillgängliggöra sin breda repertoar av life science-teknologier, personal med specifik expertis och nationella samarbeten

”Det vi lär oss bör delas öppet och omedelbart och koordineras nationellt då COVID-19-pandemin sprids”, säger Siv Andersson, Professor vid Uppsala universitet och Co-Director vid SciLifeLab.

Mer detaljerade planer kommer att tillkännages inom en snar framtid. 

 


Yesterday (March 22, 2020), The Knut and Alice Wallenberg Foundation announced a SEK 50 million donation to academic laboratories at SciLifeLab, Karolinska Institutet and Uppsala University with the aim of contributing to the scale-up of testing and diagnosis of the corona virus disease COVID-19.

”Researchers at SciLifeLab are ready and keen to contribute in the ongoing COVID-19 pandemic in a number of different ways, with immediate and medium-term strategies. The first step is to boost the capacity for analyzing diagnostic samples. We offer help to the healthcare and public health organizations, but their capacity to acquire more samples will be crucial”, says Olli Kallioniemi, Director of SciLifeLab and Professor at Karolinska Institutet. “The most important group of to test initially will be the healthcare workers”.

SciLifeLab has begun the process of coordinating this new undertaking together with other stakeholders in health care and academia. As a national resource, SciLifeLab will work closely with the all regions across the country and will be available to make use of its broad life science technology base, expert staff and national collaborations.

”What we learn should be immediately and openly shared and coordinated across the country, as the COVID-19 pandemic spreads”, says Siv Andersson, Co-Director of SciLifeLab and Professor at Uppsala University.

More detailed plans will be made available in the near future.

 


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-05-20

Content Responsible: Scilifelab Administration()