STAY UP TO DATE

SciLifeLab medlem i EATRIS – öppnar upp för internationella samarbeten

Nu är det klart: SciLifeLab blir medlem i European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS). Medlemskapet kommer att innebära förbättrade möjligheter för samarbete mellan SciLifeLabs infrastruktur och EATRIS breda nätverk i Europa.

Med medlemskapet kommer EATRIS internationella nätverk bli tillgängligt för forskare på SciLifeLab. Därmed också vice versa för europeiska forskare som vill använda SciLifeLabs infrastruktur. En lovande symbios.

”Jag ser stora möjligheter för SciLifeLab:s infrastruktur, med ett medlemskap i EATRIS kommer vi att vara betydligt mer synliga i Europa. Vilket i sin tur kan öppna upp för samarbeten med en ny grupp av användare. Men det är även positivt för deltagande i internationella bidragsansökningar och konsortium,” säger Lars Johansson, koordinator för SciLifeLab:s infrastruktur.

Fördelar för alla forskare i Sverige

Utöver SciLifeLab så kommer medlemskapet också innebära fördelar för alla forskare i Sverige. I dagsläget känner inte alla till EATRIS. Men tanken är att SciLifeLab kan bidra till att uppmärksamma möjligheterna genom sina kontaktytor.

”Det är en möjlighet att göra det nationella forskningssamhället mer uppmärksam på den expertis som EATRIS besitter. Men också för att sprida den kompetens och forskningsinfrastruktur som redan finns inom SciLifeLab till forskare och näringsliv i Europa,” säger Ulrika Bäckman, nationell koordinator för EATRIS Sverige.

I och med medlemskapet så kan du som forskare inom SciLifeLab och i Sverige ta del av följande fördelar:

  • En möjlighet att hitta rätt expertis och forskningsinfrastruktur för att stödja projekt inom läkemedelsutveckling
  • Nå ut till nya användare genom att tillgängliggöra svensk forskningsinfrastruktur
  • En möjlighet till ökade anslag inom svensk forskning genom deltagande i EATRIS konsortium vid större EU utlysningar
  • Engagera ledande svenska akademiska forskningscentra för att stödja utvecklingen av nya läkemedel
  • Delta i EATRIS internationella utbildnings- eller karriärutvecklingsprogram inom translationell medicin
  • Ges tillgång till EATRIS internationella forskningsinfrastrukturnätverk och expertkompetens inom translationell medicin
  • Marknadsföra svensk forskningsinfrastruktur på en internationell arena
  • Nyttja den svenska noden för tillgång till 150 + institut runt om i Europa

Nyfiken på EATRIS? Läs mer på deras hemsida


STAY UP TO DATE

Last updated: 2024-04-30

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)