STAY UP TO DATE

SciLifeLab samordnar storsatsning på diagnostik och forskning om Coronaviruset

(PRESSMEDDELANDE)

Det universitetsdrivna forskningscentret SciLifeLab tar nu ett helhetsgrepp på biovetenskapliga insatser kopplade till den pågående pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. För att nå snabba framsteg får lovande forskningsprojekt snabb finansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och traditionellt konkurrerande forskning lyfts till en laginsats.

Som ett steg i kampen mot covid-19 kommer SciLifeLab (Science for Life Laboratory) att samordna forskningsinsatser inom hela det spektrum av hur en virussjukdom tacklas, allt ifrån att ta fram alternativa diagnosmetoder, utveckla behandlingar och kartlägga hur virusets genetiska material ändras över tid till att skapa biobanker med patientprover för framtida forskningsinsatser.

Under förra veckan genomförde SciLifeLab en nationell utlysning för projekt som riktar in sig på covid-19 och tack vare ett mångmiljonstöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan utvalda projekt få omedelbar finansiering. Närmare 300 ansökningar kom in och i denna första fas beviljas elva projekt med fokus på virus- och immundiagnostik för covid-19 och sex initiativ kring provinsamling och biobanker stöd. I nästa fas får ännu fler initiativ positiva besked. Då skapar SciLifeLab en tematisk indelning av forskningsområden och beviljar stöd för att de bästa enskilda projekten ska gå samman i arbetet med att bekämpa covid-19.

– Pandemin påverkar Sverige och världen mycket hårt på många sätt. Det är viktigt att alla som kan bidra till att lindra virusets effekter gör det. Det handlar om allt ifrån att stanna hemma om man känner sig sjuk till att aktivt jobba för att förbättra situationen genom olika arbetsinsatser, samordning och utökade resurser. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar omgående med upp till 110 miljoner kronor till forskningsprojekt där bland annat test av immunitet med antikroppstestning ingår, utökad testkapacitet av covid-19-infektion samt skapandet av en biobank. Jag är glad att vi sedan tidigare fått SciLifeLab på plats som nu är ett nav i hela denna satsningen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Vi har nu fått en fantastisk överblick över de resurser och kompetenser som finns inom landet och som kan avsättas för covid-19-relaterad forskning. Genom att koordinera och stärka samarbeten vill SciLifeLab inspirera och bidra till kampen mot det nya coronaviruset, säger Siv Andersson, vice-direktör vid SciLifeLab.

Utöver de projekt som stöds via utlysningen bidrar SciLifeLab också med två uppmärksammade initiativ inom testning av covid-19, vilka möjliggörs genom tidigare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det rör sig om provtagning av smittade och sjukhusvårdade patienter i syfte att utforska sjukdomsförloppet under ledning av Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, samt att öka testkapaciteten för att upptäcka personer som bär på coronaviruset SARS-CoV-2, under ledning av Lars Engstrand, Karolinska Institutet och SciLifeLab.

SciLifeLab kopplar i och med detta samman fristående initiativ från olika delar av landet för att skapa synergieffekter. Ett ramverk för att låta forskare dela sina resultat om coronaviruset med varandra, såväl nationellt som internationellt, är också under uppbyggnad.

– SciLifeLab ger forskningsprojekt kopplade till covid-19 förtur till teknologier och expertis som finns hos vår nationella infrastruktur. Vi hoppas att också andra forskare och finansiärer prioriterar coronaforskning och bidra till samarbeten nationellt. Under de senaste två, tre månaderna har vi sett en enastående rörelse globalt där forskare gått ihop och engagerat sig i Open Science och samarbeten. All data delas i realtid och slutsatser publiceras på bara några dagar – att jämföra med de månader eller år det normalt tar. Forskarsamhället har visat på verklig styrka i den här situationen, säger Olli Kallioniemi, direktör vid SciLifeLab.

 


Beviljade projekt (Fas I)

 

Alternativa metoder för virustestning

Extraction-free high-sensitive RT assay for SARS-CoV-2 RNA detection
Björn Reinius, Karolinska Institutet

iLACO-Sweden
Vicent Pelechano, Karolinska Institutet

PLA-based large-scale analysis of Corona virus immunity
Ulf Landegren, Uppsala universitet

RCA-COVID-DIA
Mats Nilsson, Stockholms universitet

 

Serologiska undersökningar

Characterization of the B cell response during SARS-CoV-2 infection
Karin Loré, Karolinska Insitutet

Human antibodies against the SARS-CoV-2 spike protein
Mats Ohlin, Lunds universitet

Multiplex analysis of immune response against Covid-19
Sophia Hober, KTH

Neutralizing human B-cell derived monoclonal antibodies to SARS-CoV-2
Pontus Nordenfelt, Lunds universitet

Rapid development of novel antibody assays diagnosing Covid-19
Jan-Åke Liljeqvist, Göteborgs universitet

SICoV – Serological Investigations on SARS-CoV-2 and other coronaviruses – improved diagnostics and knowledge
Åke Lundkvist, Uppsala universitet

Translational serology for a population-wide assessment of Covid19 immunity
Jochen Schwenk, KTH

 

Samarbete mellan följande initiativ inom provinsamling och biobanker för Covid-19

  • Clas Ahlm, Umeå universitet
  • Magnus Gisslen, Göteborgs universitet
  • Michael Hultström, Uppsala universitet
  • Patrik  Medstrand, Lunds universitet
  • Charlotte Thålin, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet
  • Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet

 


Kontakt

Siv Andersson
Vicedirektör, SciLifeLab
siv.andersson@icm.uu.se

Olli Kallioniemi
Direktör, SciLifeLab
director@localhost

Susanna Appel
Kommunikationsansvarig, SciLifeLab
076-051 60 63
susanna.appel@localhost

Peter Wallenberg Jr
Ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
osu@wfab.se

 


Om SciLifeLab

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerarforskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLabs främsta mål är att möjliggöra banbrytande, mångvetenskaplig forskning och främja att forskningen tillämpas till nytta för samhället.

SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Cirka 200 forskargrupper, 1 500 forskare och 40 nationella infrastruktursfaciliteter är kopplade till SciLifeLab. De två huvudnoderna är placerade i Stockholm och Uppsala, men SciLifeLab har nationella faciliteter vid alla större svenska lärosäten.


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-05-20

Content Responsible: Scilifelab Administration()