STAY UP TO DATE

SciLifeLab välkomnar Deras Majestäter från Nederländerna och Sverige 

SciLifeLab har idag haft äran att välkomna Deras Majestäter från Nederländerna och Sverige till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab, där man kommer att presentera de teknologier som används för att studera celler samt SciLifeLabs arbete inom precisionsmedicin. Besöket är en del av statsbesöket från Nederländerna, och där life science är ett av fokusområdena.

Syftet med statsbesöket är att befästa och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Nederländerna, som går tillbaka till 1600-talet. Länderna arbetar tillsammans för att göra Europa grönare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt starkare. Utöver life science, kommer statsbesöket att fokusera på grön innovation, maritima relationer och jämställdhet.

“Det är ett stort erkännande för SciLifeLab att vara en del av statsbesöket och det var ett nöje att få tillfället att ge våra gäster en glimt av de enorma forskningsresurser och den infrastruktur som SciLifeLab erbjuder”, säger Ylva Engström, professor vid Stockholms universitet och ordförande för SciLifeLab’s styrelse.

SciLifeLab är en nationell resurs med teknologier och expertis inom life science, i nära samarbete med SciLifeLab:s eget forskarsamhälle, vilket innefattar forskare inom bland annat biomedicin, ekologi, och evolution. 

“Vi samlar forskare över traditionella gränser och främjar samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. Under platsbesöket hos SciLifeLab fokuserade vi på precisionsmedicin och på teknologier som är till för att visualisera och studera individuella celler såväl som deras molekylära egenskaper”, säger Mia Phillipson, professor vid Uppsala universitet och Co-Director SciLifeLab.

Nederländerna och Sverige är föregångsländer inom life science och hälsa. Ett stärkt samarbete mellan holländska och svenska forskare, och företag, ger goda förutsättningar att gemensamt arbeta med innovativa lösningar.

Mer information om statsbesöket >> 

Om SciLifeLab

SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur med fokus på att utveckla life science till nytta för samhället. SciLifeLab tillgängliggör spjutspetsteknologier och vetenskaplig expertis inom områden som datadriven biovetenskap, biomedicin, ekologi, och evolution, något som för samman forskare från olika delar av life science, över gränser och discipliner. SciLifeLabs capabilities kombinerar teknisk expertis från vår infrastruktur, med fokus på pandemisk laboratorieberedskap; precisionsmedicin; och planetär biologi.

SciLifeLab främjar samarbeten med industrin; sjukvård; offentliga forskningsorganisationer och internationella partners, samt rekryterar och utbildar nästa generation av unga forskare. SciLifeLab grundades av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Uppsala universitet, år 2010 och är idag en nationell resurs som stödjer forskning vid alla större svenska universitet.

Bildtext

Kungen och Drottningen av Nederländerna, Hans Majestät Kung Willem-Alexander och Hennes Majestät Drottning Máxima, och Kungen och Drottningen av Sverige, Hans Majestät Carl XVI Gustaf och Hennes Majestät Drottning Silvia, besöker den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab.

Kontakt

Anna Frejd, Kommunikationsansvarig, SciLifeLab
tel: 0705-39 00 79
anna.frejd@scilifelab.se


STAY UP TO DATE

Last updated: 2022-10-12

Content Responsible: Johan Inganni(johan.inganni@scilifelab.se)