SciLifeLab efforts addressing the COVID-19 pandemic


This page will be updated following new developments / Sidan uppdateras löpande

 

News updates / Nyhetsuppdateringar


2020-03-25, NEWS

SciLifeLabs handlingsplan för COVID-19 lanserad – med utlysning till forskarsamhället / SciLifeLab COVID-19 Action Plan launched with open call to the research community

Vilka steg tar SciLifeLab i kampen mot coronaviruset? De kan delas in i två huvuddelar – fokuserade på att testa och analysera SARS-Cov-2-viruset, och att bekämpa coronapandemin – som presenteras i den nyligen lanserade handlingsplanen. [Eng] What steps are SciLifeLab taking in the battle against the corona virus? They can be divided into two main parts – focused on testing the SARS-Cov-2 virus and combating the corona pandemic – which are presented in the newly launched Action Plan.

 

2020-03-23, PRESS

SciLifeLab bidrar till uppskalning av diagnostisering och analys av COVID-19

Igår, den 22 mars 2020, meddelande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att de omgående anslår 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning avseende coronavirussjukdomen COVID-19. ”SciLifeLab:s forskare vill och är redo att bidra i arbetet med den pågående COVID-19-pandemin på flera olika vis, både på kort sikt och längre fram.”

 

2020-03-20, NEWS

SciLifeLab infrastructure facilities prioritize COVID-19 projects

SciLifeLab service facilities are now encouraged to prioritize projects regarding COVID-19. As a national, government-funded research infrastructure in Sweden, SciLifeLab can make advanced technologies and expertise available to support researchers working on COVID-19. As always, feasibility and quality are key when our facilities approve applications for service. Are you conducting a COVID-19 project and unsure of which infrastructure […]


All SciLifeLab news items available at scilifelab.se/news 

COVID-19 Action Plan / Handlingsplan


  Du hittar en svensk sammanfattning längre ned på sidan

 

SciLifeLab has launched an immediate Corona virus Action Plan consisting of two parts: 

 

SciLifeLab/KAW program for SARS-Cov-2 virus testing

Knut and Alice Wallenberg foundation (KAW) has awarded funding to set up Covid-19 testing and analysis capabilities. This funding has been pre-assigned to several initiatives, which SciLifeLab coordinates:

 1. Sampling of COVID-19 patients for analysis of disease pathogenesis (Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital)
 2. Rapid testing of SARS-Cov-2 in national coordination with health care (Lars Engstrand, Karolinska Institutet, CTMR/SciLifeLab/GMS microbiology, Swedish Regions)
 3. Alternative testing, sequencing and serology technologies (coordinated by Ulf Gyllensten, Uppsala University/SciLifeLab)
 4. Additional initiatives to target COVID-19 (see below)

 

Open SciLifeLab call for proposals

SciLifeLab welcomes proposals from researchers nationwide with the hope to create a comprehensive national program to combat the corona virus pandemic, short- or medium-term, directly or indirectly via scientific approaches. We welcome proposals for i) coordination of samples, studies and data, ii) technology development and iii) research projects. SciLifeLab will consider individual proposals, but will also coordinate the suggestions between applicants to form synergies. All proposals should be placed in an international context and contribute to open science when possible. This call is funded via national SciLifeLab funds as well as external sources, e.g. the Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW).

The application process will be rapid (short one-page application, rapid evaluation) and project funding will be granted available primarily for short-term (year 2020) research initiatives. Funding is mainly meant for research costs, such as development of technologies or the use of SciLifeLab infrastructure and data capabilities. In exceptional circumstances it possible to consider personnel costs, but the expectation is that the work starts soon and does not depend on new people to be hired. A proposal should primarily address one of the focus areas. An applicant may participate in several grant applications.

Please note that applications are welcome only until March 30, 2020. More information and application forms available at scilifelab.se/covid-19/open-call.

The focus of the call is these 3 areas:

 • Project plans to facilitate coordination of samples, studies and data
  Support is available for joint efforts to collect and share samples and data, in order to facilitate clinical, translational and epidemiological research on the corona pandemic. Coordination of initiatives and studies is central in order to increase efficacy and avoid burden on the health care system.  Shared study designs would be critical to also achieve data integration and sharing.
 • Project plans for technology development
  Support is available for technology development projects with a clear relevance for battling COVID-19, including diagnostic and therapeutic tools and data/bioinformatic capabilities or work that will facilitate and support such developments (e.g. protein production).
 • Project plans for research projects and broad research collaborations
  Support is particularly available for translational, clinical and epidemiological research. These could involve national or international collaboration (including facilitating the participation of Sweden in key international consortia). Data-driven and data science initiatives are welcome.


These are not meant to be typical PI research grants, but an effort to create an ability for the SciLifeLab community to combat corona pandemic and to help health care. Thus, besides scientific criteria, we pay attention to relevance, synergies, rapid impact as well as commitment to open data and ability to contribute real-time updates of progress. Projects should ideally have short-term (current pandemic and its analysis) or medium-term impact (future waves of Covid-19 or new related epidemics).

 

Svensk sammanfattning

SciLifeLab har lanserat en omedelbar handlingsplan för att bidra i kampen mot coronaviruset. Den består av två delar:

SciLifeLab/KAW-programmet för testning av SARS-Cov-2-viruset
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beviljat medel för att upprätta testning och analys av COVID-19. Finansieringen avsätts till ett antal initiativ koordinerade av SciLifeLab:

1. Provtagning av COVID-19-patienter för att studera sjukdomsutvecklingen (Hans-Gustaf Ljunggren, KI)
2. Snabb testning av SARS-Cov-2, nationellt koordinerat med sjukvården (Lars Engstrand, KI, CTMR/SciLifeLab/GMS mikrobiologi).
3. Alternativa test- och sekvenseringsmetoder samt serologiska tekniker (koordinerad av Ulf Gyllensten, UU/SciLifeLab)
4. Ytterligare initiativ riktade mot COVID-19 (se nedan)

Öppen utlysning på SciLifeLab
SciLifeLab öppnar nu en utlysning där forskare över hela landet är välkomna att inkomma med ansökningar. Ambitionen är att skapa ett omfattande, nationellt program med syfte att bekämpa coronapandemin, på kort- eller medellång sikt, direkt eller indirekt, via vetenskapliga metoder. Vi välkomnar förslag kring i) koordinering av prover, studier och data, ii) teknikutveckling och iii) forskningsprojekt. Förslagen kommer att övervägas individuellt men kan också komma att samordnas för att skapa synergieffekter. Utlysningen finansieras av SciLifeLabs nationella medel och av externa finansiärer, däribland Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ansökan är öppen t.o.m. 30 mars och ambitionen är att projekten ska komma igång så snart som möjligt.

 

Contact / Kontakt


Questions regarding SciLifeLab’s Action Plan
Frågor kring SciLifeLab:s satsning inom ramen för COVID-19:
covid19@scilifelab.se

Questions regarding the call for proposals
Frågor kring den öppna utlysningen:
covid19-calls@scilifelab.se

General questions regarding SciLifeLab and our regular operations
Generella frågor om SciLifeLab och vår ordinarie verksamhet:
info@scilifelab.se

 


Image credit: Centers for Disease Control and Prevention