Administratör

Uppsala University

Application deadline

May 19, 2023Administratör

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nav inom biovetenskaplig forskning i Sverige och ett forskningssamarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, med ytterligare verksamhet på många stora lärosäten i landet. Samtliga verksamma inom SciLifeLab är anställda vid något av de samverkande lärosätena. SciLifeLab har från 2013 ett uppdrag från regeringen att verka som nationell infrastruktur för att tillgängliggöra spjutspetsteknologier och -expertis inom molekylära livsvetenskaper till forskare i Sverige samt utgöra ett internationellt ledande centrum för forskning inom områden som hälsa och miljö. SciLifeLab är också värd för det nationella forskningsprogrammet mot Covid-19 och den nya miljardsatsningen Data-Driven Life Science med elva partnerorganisationer.

Den anställde kommer att arbeta vid SciLifeLab Data Centre, som ansvarar för IT-frågor och forskningsdatahantering för SciLifeLabs teknologiplattformar och andra SciLifeLab-organiserade program och aktiviteter, bl.a. det nationella forskningsprogrammet för datadriven livsvetenskap (DDLS). Vi har ett nationellt uppdrag och driver tjänster för livsvetenskapliga data och e-infrastruktur, men även frågor om FAIR, öppen vetenskap och datadriven forskning, i stark samverkan med nationella och internationella aktörer. Hos oss har du möjlighet att aktivt påverka hur IT integreras i framtidens hälso- och miljöforskning, och arbeta för öppenhet, reproducerbarhet och största möjliga vetenskapliga genomslag för de stora mängder forskningsdata som genereras i fältet. Data Centre har idag över 30 anställda dataingenjörer, data stewards, och systemutvecklare och som administratör kommer du att ha en mycket viktig roll i detta snabbt växande team med en ledande roll i landet. Du kommer att jobba nära både HR- och ekonomifunktionerna på vår värdinstitution och Data Centres ledning, och ingå i verksamhetens kansli.

Arbetsuppgifter
SciLifeLab Data Centre söker en motiverad och kunnig administratör för att ansvara för uppgifter gällande administration och samordning, men även uppgifter inom kommunikation, planering, rapportering och uppföljning för gruppens operativa verksamhet och personal ingår i arbetet.

 • Administrativa uppgifter kopplade till Data Centres tjänstekatalog, inklusive exempelvis hantering av avtal, skapande av underlag och processer för fakturering.
 • Praktiska arrangemang kring möten, konferenser, kurser, workshops och liknande för Data Centre som enhet och för dess personal, t.ex. bokning av hotell, mat, lokaler etc., inklusive uppföljning av sådana ärenden i ekonomisystemet.
 • Stöd till personal kring det dagliga arbetet i gruppen, genom att t.ex. ta fram guider, riktlinjer och mallar för inköp, resor, rekrytering, etc.
 • Administrativt stöd till ledningen, inklusive visst deltagande i möten och att ta mötesanteckningar.
 • Stöd för framtagande av skriftligt material, t.ex. utkast eller genomgång av texter för rapportering, rekryteringsunderlag, verksamhetsplanering, etc.
 • Beställningar och processer relaterade till inköp, samt inventering av utrustning.
 • Diarieföring av avtal och andra handlingar. 

Kvalifikationskrav

 • Gymnasieutbildning i för anställningen relevant ämne
 • Goda IT-kunskaper
 • Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
 • Dokumenterad erfarenhet av administrativa IT-system, t.ex. ärendehantering, fakturor, resor, personalärenden
 • Noggrannhet och god organisationsförmåga
 • Dokumenterad erfarenhet av sammanställning och rapportering
 • Flytande svenska och engelska

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Meriterande med utbildning inom biologi, biomedicin, livsvetenskaper
 • Meriterande med administrativ erfarenhet från universitetsvärlden
 • Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, självständighet, initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Rung, johan.rung@scilifelab.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 maj 2023, UFV-PA 2023/1426.

Last updated: 2023-04-18

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)