Forskningsassistent i Farmaceutisk Nanoteknologi

Uppsala University

Application deadline

June 26, 2024Forskningsassistent i Farmaceutisk Nanoteknologi

Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci • Biologiska läkemedel.

För mer information sewww.farmaci.uu.se

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen 

Forskningsassistenten kommer att arbeta i forskarenheten för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se  Bergström. Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp (alexandra-teleki) som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.  

Projektet

Forskningsassistenten kommer att arbeta inom nanomedicin och stötta pågående projekt inom gruppen, främst knutna till ERC Consolidator Grant MAGNETO. Forskningsassistenten kommer att följa utvecklade protokoll för att syntetisera nanopartiklar och funktionalisera deras yta med antikroppar. Ett specifikt fokus kommer att vara att funktionalisera nanopartiklar med varierande storlek och ytladdning. Forskningsassistenten kommer även att stödja arbete med prekliniska in vitro modeller för att utvärdera nanopartiklarnas förmåga att nå målceller.

Fokusområden Farmaceutisk Nanoteknologi • Nanomedicin • Magnetiska Nanopartiklar •  Klick kemi • Fastfaskarakterisering • In vitro cell modeller

Kvalifikationer

Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen eller motsvarande kunskaper i farmaci, läkemedelsutveckling, biomedicin eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena och laborativ erfarenhet är meriterande.

Ansökan, skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:

  • ett personligt brev där sökanden beskriver sitt intresse för tjänsten och anger relevanta kvalifikationer,
  • CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
  • Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Om anställningen 

Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor och docent Alexandra Teleki, alexandra.teleki@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2024, UFV-PA 2024/2230.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Last updated: 2024-06-13

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)