Forskningsassistent i Molekylär Galenisk Farmaci

Uppsala University

Application deadline

October 12, 2023Forskningsassistent i Molekylär Galenisk Farmaci

Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden

 Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci.

För mer information sewww.farmaci.uu.se

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen

Forskningsassistenten kommer att arbeta i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se  drugdelivery bergstrom.

Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp (scilifelab alexandra-teleki)

som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.

Projektet

Forskningsassistenten kommer att arbeta inom farmaceutisk nanoteknologi med målet att utveckla superparamagnetiska järnoxid nanopartiklar (SPION) som kan användas som kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRI). SPION kommer att tillverkas med en flammteknik och deras fysikalkemiska egenskaper optimeras för att kunna fungera som T1 och/eller T2 kontrastmedel. Forskningsassistenten kommer därefter att undersöka stabiliteten och den dynamiska biotransformationen av nanopartiklarna (t.ex. adsorption av enzymer och proteiner på nanopartiklarnas yta, upplösning och aggregering) i in vitro modeller av magtarm-kanalen som kan efterlikna både en frisk tarm och tillståndet under inflammatorisk tarmsjukdom.

Fokusområden för forskarstudierna är

Magnetiska nanopartiklar • Syntes av nanopartiklar och fastfaskarakterisering • Farmaceutisk nanoteknologi • MRI • Inflammatorisk tarmsjukdom • Oral läkemedelstillförsel.

Kvalifikationskrav

Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen i farmaci, läkemedelsutveckling, eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena är högst meriterande.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets rekryteringssystem och förväntas innehålla

  • ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
  • CV,
  • Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Om anställningen 

Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 25 september 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexandra Teleki, tel 018-471 4745, e-post alexandra.teleki@scilifelab.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 september, UFV-PA 2023/3247.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Last updated: 2023-09-12

Content Responsible: Hampus Persson(hampus.persson@scilifelab.uu.se)