Forskningsingenjör inom translationellt analys av protein biomarkörer

KTH

Application deadline

June 27, 2022Forskningsingenjör inom translationellt analys av protein biomarkörer

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Vi söker en forskningsingenjör till Affinity Proteomics faciliteten på Science for Life Laboratory i Solna (https://www.scilifelab.se/units/affinity-proteomics/).

Arbetsuppgifterna kommer innefatta analys av kroppsvätskor med fokus på protein biomarkörer för karakterisering av sjukdomar och utveckling av immunologiska analysmetoder.  Arbetet kommer att utföras i en tvärvetenskaplig, internationell akademisk miljö och inkluderar användandet av proteomikmetoder för att analysera humana patientprover.  Det dagliga arbetet innebär mestadels laborativt arbete, både självständigt, i grupp och med stöd av robotteknik och analysinstrument. Det ingår även dokumentation av resultat och dataanalys med statistisk programmering. Koppling av proteiner till kulor, inmärkning av proteiner eller prover, genomföring av experiment, sammanställning av resultat, statistisk analys och grafisk visualisering hör till arbetsuppgifterna.

Facilitet är en del av plattformen för Clinical Proteomics and Immunology på SciLifeLab och gruppen tillhör även avdelningen för affinitetsproteomik inom institutionen för proteinvetenskap på skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa vid KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.
 • Tidigare erfarenhet av laborativt arbete.

Meriterande

 • Förståelse för och erfarenhet av protein och antikroppsbaserade analysmetoder (t.ex. Luminex, Olink, eller ELISA).
 • Kreativ och driven personlighet med intresse för grundläggande vetenskap och metodutveckling.
 • Högt noggrann journalföring, bra samarbetsförmåga och kreativt tänkande.
 • Kommunicera väl på engelska, både i tal och i skrift, i en internationell arbetsgrupp då det krävs i det dagliga arbetet..
 • Erfarenhet av analytiska eller statistiska verktyg eller motsvarande vana i andra programmeringsspråk.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet

  Vi söker en person med god samarbetsförmåga och en hög grad av självständighet.
  Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Last updated: 2022-06-02

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)