Systemadministratör

Stockholm University

Application deadline

April 1, 2022Systemadministratör

Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms Universitet

Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) vid Stockholms Universitet söker en kvalificerad systemadministratör för att utveckla, installera och underhålla avancerade datasystem vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Solna, men även i mindre omfattning vid Institutionens verksamhet i Frescati.

SciLifeLab är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA-sekvensering, genexpressionsanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Bioinformatik och systembiologi är centrala aktiviteter inom forskningen, och en betydande del av personalen vid SciLifeLab arbetar inom dessa områden.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar att arbeta med installation och underhåll av webbservrar för bioinformatik, av arbetsstationer och av filservrar som körs med Linux. Vidare ingår i rollen att vara användarstöd åt forskare som utvecklar nya algoritmer, databaser och webbservrar inom bioinformatik samt använder beräkningskluster.

Vidare kommer du att bistå med systemadministration för forskare inom biokemi och biofysik som geografiskt sitter på Science for Life Laboratory. Dessa forskare använder även andra operativsystem. I anställningen ingår även att hjälpa till med installation och underhåll av utbildningsdatorer i Frescati, samt av datorer som är kopplade till bl a vår NMR-utrustning (Linux).

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen i data- eller systemvetenskap, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivare finner likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av systemadministration, underhåll och installation av linux-system är ett krav. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid professionell erfarenhet att självständigt ta hand om datorsystem. Det är en fördel om du har erfarenhet av systemadministration i forskningsmiljö.

Vikt kommer också läggas vid serviceförmåga, samarbetsförmåga, programmeringserfarenhet och vid personliga egenskaper. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, då institutionen har många utländska forskare och viss del av arbetet utförs på engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av tf administrativ chef Ann Nielsen, ann.nielsen@dbb.su.se eller teknisk gruppledare Matthew Bennett, matthew.bennett@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi kommer att genomföra urval och intervjuer löpande.  

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Last updated: 2022-03-24

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)