Bättre sjukvård och forskning tack vare Europasatsning på säker storskalig lösning för genomikdata

June 29, 2023, 13:00 – 14:00
Event information

Organizer

SciLifeLab i Almedalen
events@scilifelab.se

Venue

B-huset, Campus Gotland
Cramérgatan 3
Visby, Sweden
+ Google Map

Bättre sjukvård och forskning tack vare Europasatsning på säker storskalig lösning för genomikdata

June 29 @ 13:00 14:00 CEST

SciLifeLab i Almedalen

Under Almedalsveckan 2023 arrangerar SciLifeLab ett antal seminarier för att visa hur och debattera kring hur forskning och forskningsinfrastruktur kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar vara för att fortsatt vara en ledande life science nation.Varmt välkommen att delta!

Om du vill ha kontakt med projektteamet för SciLifeLab Almedalsveckan – kontakta Per Lek

Beskrivning av samhällsfrågan

För att förbättra sjukvården (precisionsmedicin) och öka kunskapen om genetisk variation samt i framtiden möjliggöra förebyggande behandlingar arbetar Europa tillsammans för att på ett säkert sätt skall ge forskare och läkare tillgång till viktiga genomikdata.

Utökad information om evenemanget:

Sverige leder tillsammans med Finland utvecklingen av infrastrukturen inom EU-projektet GDI (Genomic Data Infrastructure). Målet är att GDI redan år 2026 skall vara i drift i 15 länder. För att projektet skall nå sina mål behövs en bakomliggande datahantering som uppfyller de stora säkerhetskrav som ställs på denna typ av data. Vid seminariet kommer vi att informera om det pågående arbetet samt diskutera de möjligheter projektet ger för framtidens sjukvård och forskning, de legala och tekniska utmaningar som finns, och hur vi på bästa sätt engagerar oss från svensk sida. Arbetet i GDI är en del av det stora arbetet med att tillgängliggöra hälsodata inom Europa (EHDS, European Health Data Space).

Medverkande:

Bengt Persson, Prof., Uppsala Universitet, SciLifeLab, ELIXIR
Richard Rosenqvist Brandell, Prof., Genomic Medicine Sweden
Anna Hagwall, Projektledare, Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige
Manólis Nymark, Jurist, European 1+ Million Genome project

Cramérgatan 3
Visby, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2023-05-31

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)