1. Events
  2. Organizers
  3. SciLifeLab i Almedalen

Biodiversitetskrisen och genetisk forskning – vad är Sveriges svar?

Planeten vi bebor förändras allt snabbare. Inom kort kan många ikoniska arter vara ett minne blott; ål, flodkräfta och fjälluggla bland flera andra. Vi måste studera dessa, för att kunna rädda dem, innan det är för sent. Hjälp svenska forskare att hjälpa svensk natur!

SciLifeLab i Almedalen
Yoda Bar & Café Skeppsbron 24, Visby, Sweden

Framtidens hälso- och sjukvård och forskning möjliggörs tack vare europeisk satsning på genomikdata

För förbättrad sjukvård (precisionsmedicin) och ökad kunskap om genetisk variation arbetar Europa tillsammans för att ge forskare och läkare tillgång till viktiga genomikdata. Med lagstiftning på hälsodataområdet och säker tillgång till data skapas nya möjligheter för framtidens sjukvård o forskning

SciLifeLab i Almedalen
D-huset, Campus Gotland Kaserngatan 1, Visby, Sweden

Hur kan storskaliga molekylära analyser leda till precisionshälsa?

Kan storskalig generering av molekylära data inom hälso- och sjukvården möjliggöra välriktade preventiva insatser, tidig sjukdomsdiagnostik och individanpassad behandling för befolkningen?

SciLifeLab i Almedalen
D-huset, Campus Gotland Kaserngatan 1, Visby, Sweden

Last updated: 2024-03-12

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)