Hur ska Sverige hänga med i den snabba globala utvecklingen inom precisionsmedicin?

June 29, 2023, 16:00 – 17:00
Event information
Watch

Organizer

SciLifeLab i Almedalen
events@scilifelab.se

Venue

B-huset, Campus Gotland
Cramérgatan 3
Visby, Sweden
+ Google Map

Hur ska Sverige hänga med i den snabba globala utvecklingen inom precisionsmedicin?

Virtual Event Hybrid Event

June 29 @ 16:00 17:00 CEST

SciLifeLab i Almedalen

Under Almedalsveckan 2023 arrangerar SciLifeLab ett antal seminarier för att visa hur och debattera kring hur forskning och forskningsinfrastruktur kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar vara för att fortsatt vara en ledande life science nation.Varmt välkommen att delta!

Om du vill ha kontakt med projektteamet för SciLifeLab Almedalsveckan – kontakta Per Lek

Sverige har en hög ambition att vara världsledande inom life science och precisionsmedicin/hälsa. Hur skapar vi ett globalt konkurrenskraftigt Sverige som säkerställer att nya teknologier, datadriven diagnostik, individanpassad behandling och prevention kommer patienter och samhället till nytta?

Utökad information om evenemanget:

Nya teknologier och datadriven vård möjliggör vassare diagnostik, individanpassad behandling och sjukdomsprevention. SciLifeLab är en nationell infrastruktur som erbjuder spjutspetsteknologier och avancerad dataanalys och fungerar som ett drivhus för utveckling av nya diagnostiska verktyg. Parallellt arbetar Genomic Medicine Sweden (GMS) med implementering av genomikbaserad precisionsmedicin och möjliggör datadelning nationellt. Hur ska Sverige fortsätta att effektivt utveckla och integrera nya metoder i vården, bedriva klinisk forskning och säkerställa att precisionsmedicin kommer till nytta för patienter? En sammanhållen organisation för precisionsmedicin mellan akademi, sjukvård och industri skulle göra Sverige mer attraktivt för kliniska studier och för rekrytering av viktig kompetens. Vad är statens och regionernas ansvar för att säkerställa långsiktig finansiering och likvärdig tillgång till precisionsmedicin i Sverige? Och hur står vi oss i den allt hårdare globala konkurrensen?

Medverkande:

  • Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister, Regeringen
  • Beatrice Melin, Professor, Umeå universitet och FoUI direktör, Region Västerbotten
  • Richard Rosenquist Brandell, Professor, Karolinska Institutet, överläkare i klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset och föreståndare GMS
  • Janne Lehtiö, Professor, Karolinska Institutet och vetenskaplig ledare för precisionsmedicin, SciLifeLab
  • Eva Tiensuu Janson, Professor, Uppsala universitet
  • Mia Phillipson, moderator, Professor, Uppsala universitet och bitr. föreståndare, SciLifeLab
  • Suzanne Håkansson, Chef Samhällskontakter, AstraZeneca
Cramérgatan 3
Visby, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2023-06-27

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)