Nya verktyg för att säkra biologisk mångfald i en föränderlig värld – vilken väg ska Sverige välja?

June 28, 2023, 13:00 – 14:00
Event information
Watch

Organizer

SciLifeLab i Almedalen
events@scilifelab.se

Venue

B-huset, Campus Gotland
Cramérgatan 3
Visby, Sweden
+ Google Map

Nya verktyg för att säkra biologisk mångfald i en föränderlig värld – vilken väg ska Sverige välja?

Virtual Event Virtual Event

June 28 @ 13:00 14:00 CEST

SciLifeLab i Almedalen

Under Almedalsveckan 2023 arrangerar SciLifeLab ett antal seminarier för att visa hur och debattera kring hur forskning och forskningsinfrastruktur kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar vara för att fortsatt vara en ledande life science nation.Varmt välkommen att delta!

Om du vill ha kontakt med projektteamet för SciLifeLab Almedalsveckan – kontakta Per Lek

Beskrivning av samhällsfrågan

Jorden genomgår en biodiversitetskris. För att sätta in verksamma motåtgärder behöver vi en effektivare övervakning av biologisk mångfald än observationsstudier. En lösning är att göra DNA-analyser av miljöprover för att få information om arters närvaro och variation. Kan det vara vägen framåt?

Utökad information om evenemanget:

Vår jord genomgår en biodiversitetskris. Arter förloras i ett allt högre tempo som en direkt följd av mänsklighetens expansion och påverkan på våra ekosystem och klimatet. För att motverka denna alarmerande utveckling måste vi kartlägga olika arters utbredning, status och prognos. Här finns en utmaning: detta är resurskrävande och därför övervakar vi bara ett mindre urval arter vilket är otillräckligt för att utforma effektiva förvaltningsåtgärder. En väg framåt är att dra nytta av de nya analysmetoder som skapat förutsättningar för human precisionsmedicin. Samma utveckling är möjlig för att diagnostisera tillståndet i vår natur! Teknikutvecklingen går snabbt. DNA från miljöprov kan ge oss information om vilka arter som finns i närområdet samt kartlägga förekomsten av smittämnen och invasiva arter. Fördelarna och möjligheterna är många, men finns det också en baksida? Vi bjuder in till diskussion om förutsättningar och risker med denna nya molekylära precisionsövervakning av miljön.

Medverkande:

Stefan Bertilsson, Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet
Olga Vinnere Pettersson, PhD, Uppsala Universitet
Mikael Dahl, Göteborg Universitet / IVL Svenska miljöinstitutet
Mats Svensson, Avdelningschef, Havs och Vatten myndigheten
Mathilda Karlsson, Expert, WWF Sweden
Gunilla Rosenqvist, Projektledare, Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala Universitet

Cramérgatan 3
Visby, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2023-06-22

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)