Pandemisk laboratorieberedskap – vad hände, vad gör vi och vad behöver vi göra till nästa gång

June 30, 2023, 14:30 – 15:30
Event information
Watch

Organizer

SciLifeLab i Almedalen
events@scilifelab.se

Venue

D-huset, Campus Gotland
Kaserngatan 1
Visby, Sweden
+ Google Map

Pandemisk laboratorieberedskap – vad hände, vad gör vi och vad behöver vi göra till nästa gång

Hybrid Hybrid Event

June 30 @ 14:30 15:30 CEST

SciLifeLab i Almedalen

Under Almedalsveckan 2023 arrangerar SciLifeLab ett antal seminarier för att visa hur och debattera kring hur forskning och forskningsinfrastruktur kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar vara för att fortsatt vara en ledande life science nation.Varmt välkommen att delta!

Om du vill ha kontakt med projektteamet för SciLifeLab Almedalsveckan – kontakta Per Lek

Beskrivning av samhällsfrågan

Vi kommer att drabbas av nya pandemier och vi behöver beredskap för det. Tidigt under COVID-19 pandemin blev det uppenbart att Sverige hade begränsade resurser att analysera prover och det påverkade kontrollen av pandemin. Vad var problemen? Hur löstes dem? Vad ska vi göra till nästa pandemi?

Utökad information om evenemanget:

Frågor rörande pandemisk laboratorieberedskap kommer att diskuteras i ett rundabordssamtal mellan experter inom området från Folkhälsomyndigheten, de stora mikrobiologiska laboratorierna, SciLifeLab och universiteten som alla var iblandade i hanteringen av prover från COVID-19 infekterade patienter men även forskning som behövdes för att förstå och kunna kontrollera pandemin. Tanken är att belysa vad som av problematiskt samt vad man bör göra inför nästa pandemin, något som vi vet kommer att ske men inte när?

Medverkande:

  • Mia Phillipson, Professor, Uppsala Universitet och SciLifeLab
  • Johan Lindh, Docent, Sektionschef, Akademiska sjukhuset
  • Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Jessica Alm, Enhetschef, National Pandemic Center, Karolinska Institutet
  • Peter Nilsson, Professor, KTH/SciLifeLab
Kaserngatan 1
Visby, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2023-06-20

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)