STAY UP TO DATE

Kancera donerar kemiskt bibliotek till SciLifeLab och inleder samarbete som möjliggör nya läkemedelsprojekt

Kancera överlåter ett kemiskt bibliotek till den nationella infrastrukturen, Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) hos SciLifeLab, i syfte att stödja nationell utveckling av nya läkemedel samt att studera sjukdomsbiologi. Ett samarbete inleds även mellan Kancera och CBCS som ger Kancera möjlighet att vid behov identifiera nya startpunkter för läkemedelsutveckling.

Kanceras kemiska bibliotek har tidigare lagt grunden till ett flertal läkemedelskandidater och har bland annat bidragit till utvecklingen av läkemedlet Enasidenib mot Akut Myeloid Leukemi (AML).

– Det är glädjande att styrkorna i Kanceras och CBCS kemiska bibliotek nu kan kombineras och tillgängliggöras nationellt för forskargrupper genom SciLifeLab, säger Thomas Olin, vd för Kancera. Att vi dessutom startar ett samarbete med CBCS för nya projekt, stärker Kancera ytterligare, fortsätter Olin.

– Donationen kompletterar och förstärker den samling av kemiska bibliotek vi har idag. Vi förvarar dessa i robotiserade kylskåp och distribuerar mycket små volymer (nano-liter skala) med hjälp av akustisk dispensering till forskargrupper runt om i Sverige. Donationen innebär en signifikant ökning av totala antalet substanser i vårt kemiska bibliotek och ökar våra möjligheter att hitta bioaktiva småmolekyler i olika samarbetsprojekt.” säger Anna-Lena Gustavsson, föreståndare vid CBCS.Läs mer

Om CBCS

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) tillhör SciLifeLab och är en nationell forskningsinfrastruktur för forskare i hela Sverige. Syftet med CBCS verksamhet är att erbjuda forskargrupper tillgång till expertis, instrumentering och substansbibliotek inom området kemisk biologi. Målet är att identifiera och vidareutveckla bioaktiva småmolekyler till lämpliga forskningsverktyg. Dessa forskningsverktyg kan användas som möjliga startpunkter för läkemedelsutveckling men också som verktyg för att studera biologiska förlopp som exempelvis olika sjukdomsmekanismer.
CBCS grundades 2010 som en rikstäckande infrastruktur för kemisk biologiforskning bestående av två faciliteter, en vid Karolinska Intitutet, LCBKI, och den andra vid Umeå universitet, LCBU. 2012 blev CBCS en integrerad plattform hos SciLifeLab. Mer information finns på CBCS externa webbsida.

Om SciLifeLab

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerarforskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLabs främsta mål är att möjliggöra banbrytande, mångvetenskaplig forskning och främja att forskningen tillämpas till nytta för samhället. SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Cirka 200 forskargrupper, 1 500 forskare och 40 nationella infrastruktursfaciliteter är kopplade till SciLifeLab. De två huvudnoderna är placerade i Stockholm och Uppsala, men SciLifeLab har nationella faciliteter vid alla större svenska lärosäten.

Om Kancera AB

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 startat en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.


Kontakt


Anna-Lena Gustavsson, Platform Scientific Director CBCS. anna-lena.gustavsson@scilifelab.se, +46 (0)70 396 5178

Thomas Olin, VD vid Kancera AB. +46 (0)735-20 40 01


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-10-28

Content Responsible: Johan Inganni(johan.inganni@scilifelab.se)