STAY UP TO DATE

Lectures from Teachers Day

In collaboration with The Royal Swedish Academy of Science (Kungliga Vetenskapsakademien, KVA) SciLifeLab organized a Teachers day in May 2014. UR (Utbildningsradion) filmed all lectures, and September 11-12, 2014 the lectures are shown on Kunskapskanalen. After that the lectures will be available through UR Play.

Extract from the UR overview

September 11

17:20-19:00 Aktuell medicinsk forskning

17:20 Så arbetar SciLifeLab, Kerstin Lindblad-Toh

17:30 Hundar hjälp vid människans sjukdomar, Kerstin Lindblad-Toh

18:10 Datorer och matematik i hälsoarbetet, Adam Ameur

September 12

16:00-19:00 Aktuell medicinsk forskning

16:00 Diet ur ett evolutionärt perspektiv, Ulf Gyllensten

16:35 Koppling mellan Heliga Birgitta och en inbrottstjuv, Marie Allen

17:25 Antibiotikaeran närmar sig slutet, Åsa Melhus

18:15 Formativ bedömning inom NO, Eva Molin


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-05-15

Content Responsible: Scilifelab Administration()