STAY UP TO DATE

Pressmeddelande: Stort internationellt pris till excellenta unga forskare delas ut i Stockholm

Sveriges nationella center för molekylära livsvetenskaper, SciLifeLab, gör gemensam sak med tidskriften Science magazine och belönar unga forskningstalanger. Nu kommer årets vinnare till Stockholm för att ta emot sitt pris och presentera sina vinnande upptäckter.

Den 11 december har festligheterna och hyllandet av vetenskapen för många nått sitt slut för denna gång. Men för fyra unga forskare är det då det börjar. Vinnarna av Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists håller under förmiddagen föredrag under ett symposium i Aula Medica. I publiken kommer flera tidigare Nobelpristagare sitta. Samma kväll får de gå i giganternas fotspår när de uppmärksammas med en bankett som hålls i Spegelsalen på Grand Hôtel – den ursprungliga platsen för Nobelfirandet.

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists är ett internationellt pris instiftat för att premiera framstående och lovande unga forskare inom olika grenar av livsvetenskaperna.

Förstapristagaren får en essä publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science magazine och belönas med en prissumma motsvarande drygt 250 000 kronor. Priset möjliggörs genom stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Årets pristagare
 • Stilianos Louca, Biodiversity Research Centre in Vancouver, Canada
  Probing the metabolism of microorganisms (Ecology and Environment)
  Grand Prize winner
 • Jared Mayers, Brigham and Women’s Hospital Boston, USA
  Metabolic markers as cancer clues (Translational Medicine)
 • Kelley Harris, Stanford University, USA
  Reading the genome like a history book (Genomics and Proteomics)
 • Mijo Simunovic, The Rockefeller University, USA
  Biology and physics rendezvous at the membrane (Cell and Molecular Biology)

Olli Kallioniemi, Direktör på SciLifeLab, är imponerad över de innovativa projekt som realiserats av årets vinnare och ser ett stort värde i att SciLifeLab medverkar till att synliggöra och stödja dessa unga vetenskapslöften:

”Som ett nationellt nav för molekylära biovetenskaper i Sverige, täcker SciLifeLab in både hälso- och miljörelaterade aspekter av livsvetenskaperna. Den nyskapande forskning som genomförts, och så elegant beskrivits, av pristagarna blir en inspirationskälla för unga forskare hos oss, såväl som runtom i världen”, säger Olli.

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists delas i år ut för femte gången och flera tidigare pristagare finns på plats för att återförenas. Detta sammanfaller också med att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100 år av stöd till framstående vetenskap, vilket ger möjligheter för alla vinnare att interagera med ett antal namnkunniga internationella forskare.

Under sitt besök i Sverige reser årets pristagare även till Uppsala för att träffa gymnasieelever och samtala om fördelarna och utmaningarna med att välja forskningen som karriär.

 

Mer information om utmärkelsen och det öppna vetenskapliga symposiet: http://scienceprize.scilifelab.se

För att reservera en intervju med en eller flera vinnare, kontakta:

Susanna Appel, Projektledare på SciLifeLab
susanna.appel@localhost
076-051 60 63

 


Om priset
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists är en internationell utmärkelse som år 2013 skapades gemensamt av SciLifeLab och Science magazine med målet att främja och uppmärksamma unga forskartalanger inom livsvetenskaperna. Nyligen disputerade forskare inbjuds skicka in uppsatser baserade på sina doktorsavhandlingar. De bedöms sedan av en jury från Science med avseende på både vetenskaplig kvalitet och förmågan att förmedla sin forskning till en bredare publik. En vinnare från var och en av följande kategorier väljs; Cell and Molecular Biology, Ecology and Enviroment, Genomics and Proteomics, and Translational Medicine. En förstapristagare, Grand Prize winner, utses från de fyra kategorivinnarna och belönas med 30,000 USD och får sin uppsats publicerad i Science magazine. Kategorivinnarna får 10,000 USD vardera och sina essäer publicerade av Science online. Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists möjliggörs genom finansiellt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

Om SciLifeLab

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationellt nav for molekylära biovetenskaper i Sverige, med uppdraget att tillhandahålla möjliggörande infrastrukturer för livsvetenskaplig forskning, skapa ett kollaborativt forskningscommunity och bidra till att omvandla forskning till samhällsnytta. SciLifeLab startades 2010 och omfattar idag mer än 1200 forskare och personal. Centret har fler än 40 olika infrastrukturfaciliteter som årligen ger service till över 3000 användare i Sverige och utomlands. SciLifeLab erbjuder en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som möter behoven inom akademisk forskning, näringsliv, hälso- och sjukvård och miljö. Därtill anordnas utbildningar for studenter och forskare på alla nivåer. SciLifeLab drivs gemensamt av fyra värduniversitet; Karolinska Institutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Infrastrukturen är till största del belägen i Stockholm och Uppsala men SciLifeLab har även verksamheter på de flesta stora svenska universitet.


STAY UP TO DATE

Last updated: 2017-12-07

Content Responsible: Scilifelab Administration()