STAY UP TO DATE

Pressmeddelande: Sverige ansluter sig till Earth Biogenome-projektet

Genom SciLifeLab har nu även Sverige tagit steget till att bidra med expertis och teknologi inom det världsomspännande initiativet Earth Biogenome Project, där arvsmassan för över en miljon arter bestäms. 

Tills relativt nyligen var det ett tidskrävande och dyrt åtagande att kartlägga en enskild arts arvsmassa, men under det senaste decenniet har kapaciteten för storskalig analys av DNA ökat exponentiellt och kostnaderna minskat. Trots detta har endast 0,2 % av alla arter på jorden fått sin arvsmassa kartlagd. 

I november 2018 gick därför forskare från hela världen samman i Earth Biogenome Project, ett initiativ som ska kartlägga arvsmassan hos över en miljon arter. Från SciLifeLab, Sveriges nationella center för avancerade molekylära biovetenskaper, ansluter sig nu både genomikplattformen, som tillhandahåller utrustning och kompetens för att analysera arvsmassor, och ett antal forskargrupper.

Den gemensamma målsättningen inom projektet är att skapa en öppen resurs för att forskare världen över ska kunna t.ex. rädda hotade arter, studera ekosystem och biodiversitet i relation till pågående klimatförändringar, finna nya läkemedel, bedriva djupgående evolutionära studier samt säkerställa födotillgång för världens ökande befolkning.   

“Vi har stora förhoppningar om att slutsatser som kommer ur projektet på sikt ska kunna användas för att bevara biologisk mångfald och förstå mer om de globala nätverk av ekosystem som finns på jorden. I slutändan kommer sådana kunskaper vara till stor nytta, inte bara för oss människor, utan även för alla andra arter vi samexisterar med“, säger Ulf Gyllensten, professor vid SciLifeLab/Uppsala Universitet och direktör för genomikplattformen på SciLifeLab.

Projektet tar avstamp i Human Genome Project, ett initiativ som syftade till kartlägga människans arvsmassa och pågick mellan 1990 och 2003. Projektet blev startskottet för en rad satsningar, såsom insatser för att möjliggöra individanpassad medicinsk behandling. Det visade också på hur globala forskningssamarbeten är en strategisk väg framåt när det gäller omfattande DNA-sekvensering. 

För mer information, kontakta: Ulf Gyllensten (ulf.gyllensten@igp.uu.se)

 

 


Save the date!

Välkommen att delta vid nästa års SciLifeLab Science Summit där en rad ledande forskare presenterar sina arbeten kring ämnet Genomics of Biodiversity and Evolution. Eventet arrangeras den 5 maj i Aula Magna, Stockholms universitet.


STAY UP TO DATE

Last updated: 2019-10-18

Content Responsible: Scilifelab Administration()