STAY UP TO DATE

Program för Proof of Concept-finansiering stärker innovationer inom life science

För att överbrygga finansieringsgapet mellan akademisk forskning och kommersialisering inom life science lanserar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab programmet Proof of Concept Grant in Life Science. Programmet ger forskare möjligheten att utveckla forskningsupptäckter vidare till validerade metoder, produkter eller processer.

Genom att ge forskare en möjlighet att driva sina upptäckter i tidiga skeden vidare, är ambitionen med finansieringen att underlätta innovation som kommer från akademisk forskning och på så sätt öka samhällsnyttan.

“Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en viktig främjare av grundforskning världen över och vi skulle vilja se att mer av den forskning vi finansierar utvecklas till innovationer. Det är därför vi stöder det här initiativet”, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Utlysningen avser life science-projekt inom läkemedel, medicinteknik, diagnostik, forskningsverktyg, e-hälsa och industriell bioteknik. Den är vidare öppen för utveckling av innovationer inom miljövetenskap, jordbruk, bioenergi och hållbarhet.

“Det nya stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är mycket välkommet och välbehövligt för svensk life science. Vi hoppas också att SciLifeLabs infrastruktur och datakompetens kan bidra till att utveckla forskningsresultat vidare. Jag är övertygad om det kommer att ha en positiv påverkan på landskapet för innovativa forskare genom att inspirera dem att ta tillfället att utveckla sina upptäckter vidare”, säger Olli Kallioniemi, Director, SciLifeLab.

SciLifeLab’s roll är att tillsätta en expertpanel för att utvärdera den vetenskapliga grunden för finansieringen, medan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse coachar forskarna genom innovationsplattformen Wallenberg Launchpad (WALP) och är slutgiltigt beslutande i tilldelningen av medel. I ansökan till programmet ska fokus ligga på en utvecklingsplan för att verifiera användbarheten och nyttan av de metoder, produkter eller processer som ska kommersialiseras. Ansökan ska också kunna härledas till den sökandes forskning.

”Jag uppmuntrar life science-forskare med idéer eller innovationer med kommersiell potential att ansöka. De projekt som beviljas finansiering kommer att få mellan en och fyra miljoner kronor under en projektperiod på maximalt två år”, säger Elin Almstedt, WALP Life Science Lead, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kontakt

Anna Frejd, kommunikationsansvarig, SciLifeLab
anna.frejd@scilifelab.se

0705-39 00 79

Mer om utlysningen:

Anmäl dig här till informationsseminaret den 7 juni.

Om utlysningen på Knut och Alice Wallenbergs websida >>


STAY UP TO DATE

Last updated: 2023-05-29

Content Responsible: Anna Frejd(anna.frejd@scilifelab.se)