STAY UP TO DATE

Proof of concept-finansiering för life science-innovationer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab utlyser för andra året i rad anslag för proof of concept-finansiering inom life science. Syftet med satsningen är att överbrygga finansieringsgapet mellan akademisk forskning och innovation inom life science genom att ge  forskare möjlighet att utveckla tidiga forskningsupptäckter till validerade metoder, produkter eller processer.

– Proof of concept-utlysningen gör det möjligt för forskare att utforska potentialen i sina forskningsresultat. Det är inte ett vanligt forskningsanslag, utan specifikt inriktat på att finansiera aktiviteter som validerar forskningsresultat och påskyndar utvecklingen av projekt, säger Lilian Wikström, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Utlysningen omfattar innovationer inom life science i vid bemärkelse, som exempelvis läkemedelsutveckling, medicinteknik, diagnostik, forskningsverktyg, e-hälsa och industriell bioteknik. Den är också öppen för innovationer inom miljövetenskap, jordbruk, bioenergi och hållbarhet. För att vara behörig ska den sökande vara anställd vid en svensk högskola och ha eller ha haft bidrag från Wallenbergstiftelserna, eller ingå i SciLifeLab, Wallenberg Center for Molecular Medicine, eller SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap, DDLS.

Syftet med finansieringen är att stötta ett specifikt målinriktat projekt i utvecklingen av en akademisk upptäckt mot en innovation och i förlängningen en produkt.

– Vi är tacksamma för det fortsatta stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vars proof of concept-bidrag spelar en viktig roll för att främja life science-satsningar i Sverige. Jag tror att programmet kommer att bidra till att överbrygga klyftan mellan akademisk forskning och tillgängliga produkter och tjänster. Vi hoppas också att SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur och datakapacitet bidrar till detta, säger Olli Kallioniemi, Director SciLifeLab.

SciLifeLabs roll är att inrätta en expertpanel för utvärdering av den vetenskapliga grunden och innovationspotential, medan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer att coacha forskarna genom innovationsplattformen Wallenberg Launchpad (WALP) och är slutgiltigt beslutande i tilldelningen av medel. 

De projekt som beviljas finansiering kommer att få mellan en och fyra miljoner kronor vardera under en projektperiod på maximalt två år. Vidare kommer beviljade projekt att få coachning via WALP-programmet. Ansökningsperioden öppnar 12 februari och stänger den 22 mars 2024.

Kontakt
Anna Frejd, kommunikationsansvarig, SciLifeLab, anna.frejd@scilifelab.se

0705-39 00 79

Mer om utlysningen
Anmäl dig här för ett digitalt informationsseminarium 15 februari
Beviljade Proof of Concept grants 2023
Om utlysningen


STAY UP TO DATE

Last updated: 2024-02-13

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)