STAY UP TO DATE

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists 2024

Nu är ansökningsperioden för Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists 2024 öppen. Syftet med priset är att hylla unga forskare och att belysa vikten av grundforskning och Team Science.

SciLifeLab och den vetenskapliga tidskriften Science instiftade priset 2013 för att hylla unga, nydisputerade forskare inom fyra olika kategorier inom life science. Priskategorierna är Cell and Molecular Biology; Genomics, Proteomics and Systems Biology Approaches; Ecology and Environment; samt Molecular Medicine. För att delta skriver forskare en essä baserad på sin avhandling. I nästa steg utvärderas bidragen av Science’s redaktion med fokus på vetenskaplig excellens och nyskapande men ockå den sökandes förmåga att kunna kommunicera sin forskning på ett engagerande sätt.

De fyra vinnande bidragen publiceras i Science, och samtliga vinnare bjuds in till Sverige för att presentera sin forskning och träffa andra ledande forskare inom sitt område. Dessutom får Grand Prize-vinnaren 30 000 USD och de tre kategorivinnarna belönas med 10 000 USD vardera.

”Jag tycker att vetenskapskommunikation till en bred målgrupp är viktigt. Priset gav mig möjlighet att reflektera kring vad jag gjort under doktorandtide och berätta om det från mitt perspektiv, säger Rachel Kratofil, NYU Grossman School of Medicine, New York, 2023 års kategorivinnare inom Cell and Molecular Biology.

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists 2024 är öppen för ansökningar från forskare som har disputerat mellan 2022 och 2023.

”Tveka inte att söka. Science & SciLifeLab Prize ändrade min karriärs inriktning, möjliggjorde mina ambitioner och gav mig det globala perspektiv jag behövde för att utöka mitt nätverk och min forskningsinriktning. Det gav mig också minnen och erfarenheter för livet – bland annat fick jag delta i själva Nobelprisutdelningen”, säger Chelsea Wood, 2014 års kategorivinnare inom Ecology and Environment, Associate Professor, SAFS, University of Washington.

Priset möjliggörs tack vare en donation från Knut and Alice Wallenberg Foundation. Sök genom att skicka in en essä inom något av forskningsområdena ovan senast den 15 juli. 


STAY UP TO DATE

Last updated: 2024-03-15

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)