STAY UP TO DATE

SciLifeLab hosted Precision Medicine seminar in Almedalen together with Uppsala University.

SciLifeLab hosted a seminar ”The future of precision medicine is technology and data-driven in Almedalen together with Uppsala University.

Participants: 
Eva Tiensuu Janson, Professor Uppsala Universitet (Host)
Mia Phillipson, Professor and Co-Director, SciLifeLab (Moderator)
Jenni Nordborg, Life Science-samordnare, Regeringskansliet
Janne Lethiö, Professor Karolinska Institutet and Scientific Director, SciLifeLab
Patrik Rossi, Chef Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Magnus Essand, Professor Uppsala University and head of research and founder Elicera

Description (only available in Swedish):

Hur säkerställer vi utveckling av en jämlik, evidensbaserad precisionsmedicin av toppklass i Sverige? För att implementera ny diagnostik och behandling behövs nu ett omtag i hur vi gemensamt jobbar inom akademin, vården, industrin och politiken. Dessutom krävs bättre nationell-regional koordinering.

Med seminariet ”Framtidens precisionsmedicin är teknologi- och data-driven”, vill SciLifeLab och Uppsala universitet bidra till att koppla ihop beslutsfattare inom hälso- och sjukvården med forskare och forskningsinfrastrukturer. I samtalet fokuserar vi på att identifiera hur nationella forskningsinfrastrukturer kan nyttjas för precisionsmedicin för att gemensamt utveckla metoder för diagnostisering och kliniska studier. En viktig fråga är hur forskningsinfrastrukturer bäst samverkar med hälso- och sjukvården på ett regionalt och nationellt plan för att säkerställa en effektiv organisation och resursanvändning samt att de krav och riktlinjer som finns inom vården uppfylls. Vi kommer också att beröra hur forskningsinfrastrukturer som genererar stora mängder data kan bidra till datadriven precisionsmedicin genom att utveckla och använda lämpliga modeller för datahantering. Målet är att göra skillnad för patienter och säkerställa jämlik, evidensbaserad precisionsmedicin i hela landet.

Precision medicine was an important theme in this year’s discussions in Almedalen. We asked Päivi Östling and Janne Lehtiö, precision medicine leads at SciLifeLab, how they summarize the dialogue on precision medicine for future treatments.

Päivi Östling: “Precision medicine is a collaborative approach for moving forward with existing medical technologies to take them into the future”.

Janne Lehtiö: “We must accelerate precision medicine. Now there is an impact at all levels, from politics to researchers. SciLifeLab has cutting-edge technology, platforms, and data-driven life science expertise. This is a good opportunity to open for collaboration withs healthcare, university healthcare and primary care. We are ready to accelerate precision medicine.”


STAY UP TO DATE

Last updated: 2022-11-15

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)