STAY UP TO DATE

SciLifeLab lanserar nationellt forskningsprogram kring Covid-19


Image credit: Centers for Disease Control and Prevention

Totalt 67 forskningsprojekt kring Covid-19 – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller – är del av det nationella forskningsprogram som SciLifeLab nu lanserar tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projekten fokuserar på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab. 

I slutet av mars utlyste SciLifeLab medel för Covid-19-relaterad forskning, med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Utlysningen var öppen för forskare i hela Sverige, och syftade till att skapa ett omfattande program för att bekämpa coronaviruset. Totalt inkom 285 ansökningar varav 67 stycken nu beviljats finansiering. Utöver förmåga att skapa kunskap av direkt nytta för att bekämpa coronapandemin, valdes projekten ut baserat på vetenskaplig kvalitet och möjlighet att forma synergier, samarbeten, och bidra till open data.

De 67 projekten, som finansieras med 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer att bidra med prover, teknik och kunskap inom följande områden:

  • Biobanker
  • Virusdiagnostik
  • Virusets mutationsmönster
  • Storskalig och högkvalitativ serologi
  • Biomarkörer och systemimmunologi
  • Systembiologi av virusinfekterade celler
  • Läkemedelsutveckling och utvärdering av befintliga läkemedels effekt mot Covid-19
  • Virusets förekomst i samhället och miljön
  • Data-driven virusforskning – modeller och AI

Vidare har SciLifeLabs styrelse beslutat att avsätta 12 miljoner kronor, för koordinering av programmet och sammankoppling av projekten med SciLifeLabs nationella infrastruktur, för att ytterligare stärka effekterna av denna satsning.

– Jag är otroligt glad att vi fått denna möjlighet att omgående kunna ge stöd till vårt fantastiska forskarsamhälle som nu kommer att skapa ny kunskap om coronaviruset i nära samarbete med SciLifeLab. Det känns bra för alla oss forskare att på olika sätt få vara till omedelbar nytta. Nu ser vi värdet av att ha en stark grundforskning och en nationell infrastruktur inom livsvetenskaperna som snabbt kan mobiliseras under en svår krissituation, säger Siv Andersson, Co-Director för SciLifeLab.

Det nationella programmet syftar till att öka det svenska forskarsamhällets kapacitet att producera användbar data och kunskap kring coronapandemin, både nu och som underlag för eventuella framtida pandemier. Vidare syftar programmet till att skapa och implementera bättre tester, ge en tydligare överblick av pandemin i realtid, integrera data inom olika teknologier och forskningsområden, samt skapa multidisciplinär data och bättre prediktiva modeller. Samtliga projekt bidrar också till open data och den nationella Covid-19-datahubben.

– Vi har jobbat hårt med de 285 ansökningar som kom in och de projekt som valts för stöd. Det nationella programmet kan nu dra nytta av SciLifeLabs infrastruktur och datacenter i sin forskning. Vi hoppas att den här satsningen skapar ett starkt forskningsprogram kring Covid-19 i Sverige för att studera viruset och sjukdomen på molekyl-, cell-, patient- och befolkningsnivå, och därigenom bidrar med data för att möjliggöra bättre beslut kring medicinska och icke-farmaceutiska ingripanden, säger Olli Kallioniemi, Director för SciLifeLab.

– Forskarsamhället har gjort en fantastisk insats. På mycket kort tid har många ställt om sin forskning för att helhjärtat försöka förstå och bekämpa coronaviruset. Många initiativ har tagits av enskilda forskare och många nya samarbeten har på kort tid uppstått både mellan forskare och mellan forskare och andra aktörer. Som ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är det väldigt glädjande att kunna ge stöd åt den mycket angelägna forskningen genom olika satsningar med en total omfattning på 130 miljoner kronor, säger Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 


Mer information

Se samtliga projekt inom det nationella programmet på: SciLifeLab national COVID-19 research program


Kontakt

Siv Andersson
Co-Director vid SciLifeLab
siv.andersson@icm.uu.se

Peter Wallenberg Jr
Ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
osu@wfab.seOm SciLifeLab

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerarforskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLabs främsta mål är att möjliggöra banbrytande, mångvetenskaplig forskning och främja att forskningen tillämpas till nytta för samhället.

SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Cirka 200 forskargrupper, 1 500 forskare och 40 nationella infrastruktursfaciliteter är kopplade till SciLifeLab. De två huvudnoderna är placerade i Stockholm och Uppsala, men SciLifeLab har nationella faciliteter vid alla större svenska lärosäten.


STAY UP TO DATE

Last updated: 2020-05-20

Content Responsible: Scilifelab Administration()