STAY UP TO DATE

SciLifeLab på plats i Almedalen

Under Almedalsveckan 2023 samarrangerar SciLifeLab ett antal seminarier och diskussioner med bland annat Uppsala Universitet, GMS och NBIS för att visa hur; och debattera kring, forskning och forskningsinfrastruktur kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar för att Sverige fortsatt ska vara en ledande life science-nation. Välkommen att delta och bjud med oss till event på anslutande teman!

Varmt välkommen att delta, våra event finns listade här.

Om du vill ha kontakt med projektteamet för SciLifeLab Almedalsveckan, kontakta Per Lek.

SciLifeLabs event under Almedalsveckan 2023

Nya verktyg för att säkra biologisk mångfald i en föränderlig värld – vilken väg ska Sverige välja?  

Uppsala Universitet, SciLifeLab
Onsdag 28 juni, 13:00-14:00, B-huset, Uppsala Universitet Campus Gotland

 • Stefan Bertilsson, SLU och SciLifeLab
 • Olga Vinnere Pettersson, Uppsala universitet och SciLifeLab
 • Mikael Dahl, Göteborgs universitet / IVL Svenska miljöinstitutet 
 • Mats Svensson, Avdelningschef, Havs och Vatten myndigheten
 • Mathilda Karlsson, Expert, WWF Sweden
 • Gunilla Rosenqvist, Projektledare, Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala Universitet

Bättre sjukvård och forskning tack vare Europasatsning på säker storskalig lösning för genomikdata                   

Uppsala Universitet, SciLifeLab NBIS
Torsdag 29 juni, 13:00-14:00, B-huset, Uppsala universitet Campus Gotland

 • Bengt Persson, Prof., Uppsala universitet, SciLifeLab, ELIXIR
 • Richard Rosenqvist Brandell, Prof., Genomic Medicine Sweden
 • Anna Hagwall, Projektledare, Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige
 • Manólis Nymark, Jurist, European 1+ Million Genome project

Hur ska Sverige hänga med i den snabba globala utvecklingen inom precisionsmedicin?               

Uppsala Universitet, SciLifeLab, GMS
Torsdag 29 juni, 16:00-17:00, B-huset, Uppsala universitet Campus Gotland

 • Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister, Regeringen
 • Richard Rosenquist Brandell, Professor, Överläkare i klinisk genetik, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samt GMS
 • Janne Lehtiö, Professor, Vetenskaplig ledare inom precisionsmedicin, Karolinska Institutet och SciLifeLab
 • Beatrice Melin, Professor , FoUI Direktör, Umeå universitet och Region Västerbotten

Pandemisk laboratorieberedskap – vad hände, vad gör vi och vad behöver vi göra till nästa gång  

Uppsala Universitet, SciLifeLab
Fredag 30 juni, 14:00-15:30, D-huset, Uppsala universitet Campus Gotland

 • Mia Phillipson, Professor, Uppsala universitet och SciLifeLab
 • Johan Lindh, Docent, Sektionschef, Akademiska sjukhuset
 • Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
 • Jessica Alm, Enhetschef, National Pandemic Center, Karolinska Institutet

STAY UP TO DATE

Last updated: 2023-06-19

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)