Biodiversitetskrisen och genetisk forskning – vad är Sveriges svar?

June 26, 10:20 – 11:20
Mer information

Organizer

SciLifeLab i Almedalen
events@scilifelab.se

Venue

Yoda Bar & Café
Skeppsbron 24
Visby, Sweden

Biodiversitetskrisen och genetisk forskning – vad är Sveriges svar?

June 26, 2024 @ 10:20 11:20 CEST

Planeten vi bebor förändras allt snabbare. Inom kort kan många ikoniska arter vara ett minne blott; ål, flodkräfta och fjälluggla bland flera andra. Vi måste studera dessa, för att kunna rädda dem, innan det är för sent. Hjälp svenska forskare att hjälpa svensk natur!

Till följd av klimatförändringar och mänsklig påverkan, förloras biodiversitet och livsviktiga ekosystemtjänster i alarmerande takt. En stor utmaning är nu att förstå konsekvenserna och föreslå motåtgärder. För att möjliggöra detta, bör arvsmassan från så många arter som möjligt kartläggas. Med detta syfte startades Earth Biogenome Project (EBP) år 2019 för att ge forskare verktyg att kartlägga förlust av mångfald, rädda hotade arter, finna nya läkemedel, och säkerställa födotillgång för världens ökande befolkning. EBP är ett globalt nätverk av nationella och regionala projekt. Sverige är dessvärre ett av få i-länder som ännu inte har ett nationellt delprojekt. Anledningen till detta är att nödvändiga ekonomiska resurser inte avsatts. För att spela en aktiv roll och ta hänsyn till den biologiska mångfalden som kännetecknar vårt land, behövs strategiskt ekonomiskt stöd. Svenska forskare och forskningsinfrastruktur är redo. Men vem kommer att backa upp oss?

Kontakt:

Olga Vinnere Pettersson, Uppsala universitet, Olga.Pettersson@scilifelab.uu.se

Skeppsbron 24
Visby, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2024-03-12

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)