Framtidens hälso- och sjukvård och forskning möjliggörs tack vare europeisk satsning på genomikdata

June 26, 16:00 – 17:00
Mer information

Organizer

SciLifeLab i Almedalen
events@scilifelab.se

Venue

D-huset, Campus Gotland
Kaserngatan 1
Visby, Sweden

Framtidens hälso- och sjukvård och forskning möjliggörs tack vare europeisk satsning på genomikdata

June 26, 2024 @ 16:00 17:00 CEST

För förbättrad sjukvård (precisionsmedicin) och ökad kunskap om genetisk variation arbetar Europa tillsammans för att ge forskare och läkare tillgång till viktiga genomikdata. Med lagstiftning på hälsodataområdet och säker tillgång till data skapas nya möjligheter för framtidens sjukvård och forskning.

Seminarium men initiala korta presentationer om de pågående initiativen följt av paneldiskussion och frågor från auditoriet. a) De korta presentationerna kommer att vara kring: i) Det europeiska 1+Million Genome Project, som Sverige och 23 andra länder är engagerade i. ii) Byggande av en europeisk genomikdatainfrastruktur (GDI) iii) Ny lagstiftning inom hälsodataområdet (EHDS) iv) Precisionsmedicinens möjligheter för medborgare, patienter och forskare b) Paneldiskussion med företrädare för genomikinfrastrukturen, sjukvården, precisionsmedicin, e-hälsomyndigheten, patientföreningar och juridisk kompetens. c) Tillfälle för publiken att ställa frågor så att vi får en öppen diskussion med tillfälle till fördjupning.

Medverkande

Bengt Persson, Professor i bioinformatik, Uppsala Univ, SciLifeLab, NBIS, ELIXIR
Richard Rosenquist Brandell, Professor och överläkare i klinisk genetik, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Genomic Medicine Sweden
Åsa Johansson, Universitetslektor och Vetenskaplig ledare för Precisionsmedicin, Uppsala Univ, SciLifeLab
Manólis Nymark, Jurist, European 1+ Million Genome project
Michel Silvestri, Enhetschef, med dr, E-hälsomyndigheten
Johan Viklund, Teknisk chef, Uppsala Univ, SciLifeLab, NBIS, ELIXIR

Kontakt

Bengt Persson, Uppsala universitet, bengt.persson@icm.uu.se

Kaserngatan 1
Visby, Sweden
+ Google Map

Last updated: 2024-06-14

Content Responsible: David Gotthold(david.gotthold@scilifelab.se)