STAY UP TO DATE

SciLifeLab Innovations – Pharma & Biotech banar väg för stärkta samarbeten inom läkemedelsutveckling

SciLifeLab’s plattform för läkemedelsutveckling har avslutat det Vinnova-finansierade projektet “Innovative academic drug discovery – InnoPharma”. Syftet med det treåriga projektet var att utveckla det stöd för läkemedelsutveckling som SciLifeLab och andra nationella forskningsinfrastrukturer och innovationsaktörer erbjuder akademiska forskare för tidig läkemedelsutveckling. Som ett resultat av projektet kan forskare nu ingå ett samarbete där inte bara forskaren och SciLifeLab, utan även en innovationsaktör deltar. Detta bidrar till att underlätta ingångarna för stöd till forskare som vill utveckla sina resultat vidare för att bidra till patientnytta. SciLifeLab’s Drug Discovery and Development Platform (DDD) kommer fortsatt att facilitera treparts-samarbetet under paraplyet SciLifeLab Innovations – Pharma & Biotech.


Genom att främja ett närmare samarbete mellan SciLifeLab och innovationsaktörer har projektet identifierat och adresserat ett antal flaskhalsar och därmed har förutsättningarna för akademiska forskare som vill utveckla läkemedelskandidater förbättrats genom en enklare övergång från akademisk forskning till kommersiell utveckling. Genom projektet har de befintliga kopplingarna mellan akademi och industri stärkts, vilket gynnar innovationsklimatet och stöttar fortsatt tillväxt inom life science-sektorn. Inom ramen för DDD-plattformen har 10 start-ups (varav 3 är listade på Nasdaq) startat, 4 projekt har licensierats till internationella läkemedelsbolag och 4 projekt har inlett kliniska prövningar. Förhoppningen är att de breddade möjligheterna till samverkan inom innovationssystemet ska stötta forskaren ännu bättre, stärka befintliga kopplingar mellan akademi och industri, gynna innovationsmiljö inom läkemedelsutveckling, och stötta fortsatt tillväxt inom life science-branchen.  

För att underlätta för akademiska forskare, leder SciLifeLab’s Drug Discovery and Development (DDD) Platform ett nätverk av innovationsaktörer med fokus på Pharma-Biotech-innovationer som har sitt ursprung från svenska universitet. Tillsammans med representanter från andra innovationsaktörer i Sverige kommer SciLifeLab DDD fortsätta samarbeta och utbyta kunskaper efter InnoPharma-projektets avslutande. Nätverket kommer att fungera som en bas för support, mentorskap, teknikutveckling och informationsdelning mellan forskare och representanter från innovationsstödsystemet. 

“Vi ser fram emot de nya möjligheter och genombrott inom tidig läkemedelsutveckling som InnoPharma-projektet har resulterat i. Samarbete är nyckeln för att stötta forskare, katalysera innovation och driva läkemedelsutvecklingen framåt, säger Per Arvidsson, Platform Director, SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform.

Om SciLifeLab Drug Discovery and Development platform:

Drug Discovery and Development (DDD) är en nationell forskningsinfrastruktur inom SciLifeLab. DDD:s uppdrag är att stötta akademiska forskare – som genom lärarundantaget har rättigheterna till sina upptäckter – i tidig läkemedelsutveckling samt att tillgängliggöra spjutspetsteknologier för läkemedelsutveckling. Sen starten 2014 har DDD bidragit till 10 startups (varav 3 är listade på Nasdaq), utlicensiering av 4 projekt till läkemedelsutvecklande bolag, samt 4 projekt som gått in i klinisk prövnings-fas.

Om det akademiska innovationsstödsystemet:

Det akademiska innovationsstödsystemet består av universitetens innovationskontor, inkubatorer och holdingbolag. Syftet med innovationsstödet är att öka chanserna för att upptäckter från den akademiska forskningen ger patientnytta.

Om “Innovative academic drug discovery – InnoPharma”-projektet:

InnoPharma är ett Vinnova-finansierat projekt som koordineras av Drug Discovery and Development-plattformen vid SciLifeLab och som avslutades sommaren 2023. Syftet med projektet var att förbättra processen för utvärdering och validering av akademiska läkemedelsutvecklingsprojekt.

Kontakt:
Kristian Sandberg, kristian.sandberg@scilifelab.uu.se, tel: 073-0372004


STAY UP TO DATE

Last updated: 2023-08-31

Content Responsible: victor kuismin(victor.kuismin@scilifelab.uu.se)