Events and courses

Bringing life science professionals together and furthering skills in the scientific community are in SciLifeLab’s DNA. Our many events and courses, which span a wide range of topics, present opportunities to develop your know-how and share your own experiences and network – sparking new ideas, as well as new collaborations. 

Contact
events@scilifelab.se
education@scilifelab.uu.se

If you are part of the SciLifeLab community, you can submit an event to this calendar.

Advanced course in Metabolic Engineering & Systems Biology (MESB)

The advanced course in Metabolic Engineering & Systems Biology (MESB) is organized by the Systems and Synthetic Biology division at Chalmers University of Technology, and is intended for PhD students, postdocs, academic and industrial researchers […]

SciLifeLab Gothenburg

How protein degraders work: Molecular mechanism and drug design

Alessio Ciulli Professor of Chemical Structural Biology Founder and Director, Centre for Targeted Protein Degradation School of Life Sciences, University of Dundee Abstract Protein degraders (also known as PROTACs and […]

SciLifeLab Event
Petrén Hall Nobels väg 12B, Solna, Sweden

Open House at Campus Solna

Welcome to SciLifeLab Campus Solna! Take the opportunity to tour some of the SciLifeLab infrastructures hosted at Campus Solna organized by: This open house is open to everyone interested in […]

SciLifeLab.
SciLifeLab Campus Solna Tomtebodavägen 23 A, Solna, Sweden

Facility Forum 2024

Dear SciLifeLab Infrastructure Team, We are delighted to welcome you to the SciLifeLab Facility Forum 2024 – an event crafted specifically for you – being an important part of our life science research infrastructure. […]

SciLifeLab Event
Clarion Sign Hotel Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm, Stockholm, Sweden

Biodiversitetskrisen och genetisk forskning – vad är Sveriges svar?

Planeten vi bebor förändras allt snabbare. Inom kort kan många ikoniska arter vara ett minne blott; ål, flodkräfta och fjälluggla bland flera andra. Vi måste studera dessa, för att kunna rädda dem, innan det är för sent. Hjälp svenska forskare att hjälpa svensk natur!

SciLifeLab i Almedalen
Yoda Bar & Café Skeppsbron 24, Visby, Sweden

Framtidens hälso- och sjukvård och forskning möjliggörs tack vare europeisk satsning på genomikdata

För förbättrad sjukvård (precisionsmedicin) och ökad kunskap om genetisk variation arbetar Europa tillsammans för att ge forskare och läkare tillgång till viktiga genomikdata. Med lagstiftning på hälsodataområdet och säker tillgång till data skapas nya möjligheter för framtidens sjukvård o forskning

SciLifeLab i Almedalen
D-huset, Campus Gotland Kaserngatan 1, Visby, Sweden

Hur kan storskaliga molekylära analyser leda till precisionshälsa?

Kan storskalig generering av molekylära data inom hälso- och sjukvården möjliggöra välriktade preventiva insatser, tidig sjukdomsdiagnostik och individanpassad behandling för befolkningen?

SciLifeLab i Almedalen
D-huset, Campus Gotland Kaserngatan 1, Visby, Sweden

Data Delivery System (DDS) Workshop for Unit Users

We invite current and future users of the Data Delivery System (DDS) from SciLifeLab units to join us for a workshop. When: August 28 in Alfa 2 Milky Way, SciLifeLab […]

SciLifeLab Data Centre
SciLifeLab Campus Solna Tomtebodavägen 23 A, Solna, Sweden

Integrated Structural Biology course 2024

Welcome to the Integrated Structural Biology course, 2nd edition Organized by SciLifeLab in collaboration with PPS (Protein Production Sweden), ESS (European Spallation Source), MAX IV, ProLinC, NSC (National Supercomputer Centre), SwedNMR […]

Integrated Structural Biology Platform at SciLifeLab
Air&Fire, SciLifeLab Stockholm Tomtebodavägen 23A, Solna, Sweden

Last updated: 2024-02-08

Content Responsible: Isolde Palombo(isolde.palombo@scilifelab.se)